MU8 Musiikin tieto-taito 1

Kurssilla perehdymme nuotinlukemisen ja musiikinteorian peruasasioihin. Kurssin sisältö noudattaa valtakunnallisen musiikkiopiston mupe 1/3 –teoriakurssin sisältöä. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston teoriatutkintoon.

  • Opetusta joka lukuvuosi 1.jaksossa. Lukuvuonna 2018 – 2019 MU8 – kurssi 4.jaksossa kiertotunnilla 3.

Musiikkiopisto tutkinnon hyväksilukeminen: mupe 1/3 teoriaosuus vastaa MU8-kurssia.

Mainokset