MU8 Musiikin tieto-taito 1

Kurssilla perehdymme nuotinlukemisen ja musiikinteorian peruasasioihin. Kurssin sisältö noudattaa valtakunnallisen musiikkiopiston mupe 1/3 –teoriakurssin sisältöä. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston teoriatutkintoon.

  • Opetusta joka lukuvuosi 1.jaksossa. Lukuvuonna 2018 – 2019 MU8 – kurssi 5.jaksossa kiertotunnilla 3.

Kurssia suositellaan soitto-ja laulukurssien rinnalle. Mu8-kurssista on hyötyä myös kursseilla Biisipaja ja Musiikkiteknologia 1 &2.

Kurssilla käytettävä sähköinen oppimateriaali kerrotaan kurssin alussa.

Musiikkiopisto tutkinnon hyväksilukeminen: mupe 1 / 3 musiikin teoria-osuus vastaa  MU8-kurssin sisältöä.

Mainokset