MU9 Musiikin tieto-taito 2

Kurssilla jatkamme musiikin teorian opiskelua ja opiskelemme musiikkiopiston mupe 2/3 –teoriakurssin sisällön. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston mupe 2/3 teoriatutkintoon.

  • Opetusta joka lukuvuosi 4.jaksossa. Lukuvuonna 2018 – 2019 MU9-kurssi 5.jaksossa kiertotunnilla 4.

Kurssia suositellaan soitto-ja laulukurssien sekä Biisipaja- ja musiikkiteknologia-kurssien rinnalle.

Edeltävinä opintoina MU8-kurssi tai vastaavat opinnot musiikkiopistossa.

Kurssilla käytettävä sähköinen oppimateriaali kerrotaan kurssin alussa.

Musiikkiopiston tutkinnon hyväksilukeminen: mupe 2/3 teoriaosuus vastaa MU9-kurssia.

Mainokset