MU9 Musiikin tieto-taito 2

Kurssilla jatkamme musiikin teorian opiskelua ja opiskelemme musiikkiopiston mupe 2/3 –teoriakurssin sisällön. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston mupe 2/3 teoriatutkintoon.

Opetusta joka lukuvuosi 4.jaksossa.  Lukuvuonna 2018- 2019 MU9-kurssi on 5. jaksossa kiertotunnilla 4.

  • Kurssia suositellaan soitto-ja laulukurssien sekä Biisipaja- ja musiikkiteknologia-kurssien rinnalle.
  • Edeltävinä opintoina MU8-kurssi tai vastaavat opinnot musiikkiopistossa.

Kurssilla käytettävä sähköinen oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Musiikkiopiston tutkinnon hyväksilukeminen: mupe 2/3 teoriaosuus vastaa MU9-kurssia.

Mainokset