MU11 Maailmanmusiikin kurssi 

Kurssin tavoitteena on perehtyä maailman eri musiikkikulttuureihin, ja oppia sitä kautta ymmärtämään myös suomalaisen kansanmusiikin merkitys maailmanmusiikin kartalla. Kurssilla tutustutaan eri maiden ja maanosien perinteiseen ja uudempaan etnomusiikkiin, ja lopuksi luodaan katsaus suomalaisen kansanmusiikin kirjoon nyky-Suomessa. Opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan kurssilla voidaan syventyä tarkemmin johonkin valittuun musiikkikulttuuriin.

  •  Opetusta lukuvuonna 2017 – 2018 4.jaksossa kiertotunnilla 7.
Mainokset