MU18 Musiikkiteknologia 1

Kurssin tavoitteena on perehtyä ajankohtaisiin musiikin teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä. Kurssilla perehdytään tietokoneen käyttöön säveltämisen, sovittamisen ja äänittämisen apuvälineenä sekä tutustutaan miksauslaitteiden toimintaan sekä yleisimpiin musiikkiohjelmiin. Kurssin aikana harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan live-miksaamista.

  • Lukuvuonna 2017 – 2018 MU18-kurssi 2.jaksossa kiertotunnilla 5.

Edeltävinä opintoina suositellaan MU8 Musiikin tieto-taito 1, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Mainokset