MU20 Musiikin kuuntelun kurssi

Kurssin tavoitteena on oppia analysoimaan kuulemaansa sekä ymmärtämään musiikin eri tyylilajien moniulotteisuutta. Kurssilla perehdytään kuuntelun avulla myös musiikin eri elementteihin kuten rytmi, harmonia sekä muotorakenne.

Keskitymme analysoimaan myös musiikissa käytettyjä eri aiheita muun muassa yhteiskunnallisia aiheita. Perehdymme myös musiikin terapeuttiseen vaikutukseen.

Opetusta lukuvuosittain.

Mainokset