MUL01 Musiikki ja minä

Kurssin aikana syvennämme musiikin ja musiikin peruskäsitteiden kuten rytmi, harmonia, melodia, sointiväri ja muoto tuntemusta. Laajennamme musiikillista elämänpiiriä tutustumalla klassisen ja rytmimusiikin soittimistoon sekä laulutyyleihin ja äänityyppeihin maailmalla, kuulon- ja äänenhuoltoon sekä musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

  • Kurssilla painottuu oma musisointi ja mahdollinen esiintyminen/ esiintymiset koulun tilaisuuksissa.

Kurssiin kuuluu vierailu konserttiin tai vastaavaan elävän musiikin tilaisuuteen.

Mainokset