MUSIIKIN LUKIODIPLOMI MULD6 / DI05 vanhassa opsissa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja –toiminnastaan.

 • Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä.
 • Musiikin lukiodiplomin edellytyksenä on vähintään neljä lukion musiikin kurssia.
 • Diplomia edeltävät kurssit uuden opsin mukaan 1.8.2016 aloittaneet:
 • MU1
 • MU21 tai MU22
 • Jokin instrumenttikursseita: MU12, MU13, MU14, MU15, MU23, MU24,  MU26 – MU28
 • Jokin musiikin teoriakursseita: MU8 – MU10 Musiikin tieto-taito 1 – 3
 • Aikaa musiikin lukiodiplomin tekemiseen on koko opintoaika lukiossa.
 • Laajuus yksi kurssi.
 • Musiikin lukiodiplomin osat:
 1. opiskelijan musiikillinen omaelämänkerta
 2. musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku
 3. yhteenveto
 4. arvioitsijoiden lausunto
 5. liitteet
 • Diplomitodistus on osa lukion päättötodistusta.

Järvenpään lukiossa voit halutessasi järjestää oman musiikkidiplomikonsertin!

Lisää musiikin lukiodiplomista opetushallituksen diplomisivuilta.

 

 

Mainokset