MUSIIKIN LUKIODIPLOMI MULD6 / DI05 vanhassa opsissa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa ja kypsyyttä osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja –toiminnastaan.

Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä.

Musiikin lukiodiplomin edellytyksenä on vähintään neljä lukion musiikin kurssia.

Diplomia edeltäviksi kursseiksi uuden opsin mukaan 1.8.2016 aloittaneille suosittelemme (toki voit valita musiikin kurssit kiinnostuksesi mukaan):

 • 1. MU1
 • 2. MU2
 • 3. Jokin esiintymiskursseista: MU21, MU22 tai MU25
 • 4. Jokin instrumentti-, yhteissoitto- tai laulukursseista:  MU12, MU13, MU14, MU15, MU16, MU17, MU23, MU24,  MU26 – MU28, YTK08 (sävellys ja sanoitus),
 • Mielellään (ei pakollinen) jokin musiikin teoriakursseita: MU8 – MU10 Musiikin tieto-taito 1 – 3
 • Muut kurssit vapaasti valittavina.

Aikaa musiikin lukiodiplomin tekemiseen on koko opintoaika lukiossa.

Laajuus yksi kurssi.

Musiikin lukiodiplomin osat:

 1. opiskelijan musiikillinen omaelämänkerta
 2. musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku
 3. yhteenveto
 4. arvioitsijoiden lausunto
 5. liitteet

Diplomitodistus on osa lukion päättötodistusta.

Järvenpään lukiossa voit halutessasi järjestää oman musiikkidiplomikonsertin!

Lisää musiikin lukiodiplomista opetushallituksen diplomisivuilta.

 

 

Mainokset